VÍTÁM VÁS V TATTATUO.

O METODĚ TATTATUO

O metodě TATTATUO

 

logo tattatuo CO VÁS NAUČÍM?

Vyladit se na energii TATTATUO a tím zlepšit své zdraví a úspěšnost ve všech oblastech života, protože budete umět opustit své současné stresy a nahradit je radostí.

logo tattatuo S ČÍM BUDEME PRACOVAT?

TATTATUO je původní energií Univerza, kterou znali všichni lidé přes svoji Duši. TATTATUO můžeme v sobě oživit, seznámit se s jeho symbolem a znovu se napojit. Je to původní energie každé DUŠE, která obsahuje veškeré znalosti a schopnosti každého člověka. Je to energie štěstí, vlastní hodnoty a důstojnosti života.

  Energie TATTATUO zvyšuje frekvence člověka a přináší mu příliv síly, tvořivosti a moudrosti.
Být v energii TATTATUO znamená ukázat šťastnou mysl, emoce a zdravé tělo. Tak nalezneme klíč ke svému současnému životu.

 

logo tattatuo JAK FUNGUJE ENERGIE TATTATUO

Energie TATTATUO neléčí, ale najde příčiny našich aktuálních potíží. Vše, co jsme v životě prožili, je jako vzpomínky na prožitý stres uloženo v těle. I když jsme už vědomě zapomněli, podobná situace tyto uložené stresy evokuje a my v současnosti prožíváme negativní pocity a cítíme se špatně zdravotně, vztahově nebo emočně. Tělo a psychika si vše ukládají a pamatují. Postup práce s energií TATTATUO umožní rozpustit tyto negativní vzpomínky a emoce, cítit se dobře a mít volbu v řešení svých záležitostí. Být mocný a v harmonii.

Toto vše můžete nyní získat jako ucelený systém vzdělání, tedy kurzů, kterými vás budu postupně provázet.

Kurzy Tattatuo


Aby člověk mohl pro sebe nebo pro druhé pracovat s energií TATTATUO, je třeba se to postupně naučit. Kurzy TATTATUO jsou uspořádány ve třech stupních, které na sebe navazují a na závěr vytvoří celek. Je možno absolvovat pouze první stupeň.

Stupeň TATTATUO I. Očista Duše 3x1 den
Stupeň TATTATUO II. Návrat k sobě 4 dny
Stupeň TATTATUO III. Sjednocení a Učení Univerzálních Trojúhelníků 3x2 dny
Mistrovský kurz   3 dny

Bližší informace zde

TATTATUO I. – Očista duše
Třídenní základní kurz.

V kurzu TA 1 se provádí hloubková očista duše, aby každý, kdo chce s touto energií pracovat, byl na energii připraven a očištěn, pracuje se i s programy těla a mysli. Studenti se naučí mentální věkové regresi a pomocí ní se zbavovat generačních nánosů tíhy života, která drží člověka v pasti nezdarů. Velkou váhu v tomto kurzu má především práce mistra TA, který vede skupinová odblokování, která jsou základem očisty.

 

TATTATUO II. – Návrat k sobě
Navazující kurz na TA I. Čtyřdenní kurz.

V kurzu TA II. budou další informace o energii TA, o léčivém a ochranném symbolu TA a hlavně na tuto energii bude napojen každý účastník, který je připraven energii přijmout. Teprve po napojení je možné začít testovat. Pracuje se s kyvadlem a tabulkami. Naučíme se postup odblokování, jak pomocí energie TA čistit, ale je také možné ji okamžitě použít při duchovním léčení. Větší část odblokování ještě stále vede mistr TA, ale studenti se už učí jednoduchému testování.

 

TATTATUO III. – Sjednocení
Navazující kurz na TA II. Je 6 ti denní, ve třech víkendech.

V kurzu TA III. se studenti seznamují s Učením Univerzálních Trojúhelníků, s Univerzální trojjediností. Zde se sjednocují znalosti všech tří kurzů. Studenti se vlastně učí komunikovat s Univerzem. Co to znamená? To, co se nám v životě děje, má někde v minulosti příčinu, kterou my už nevíme, protože je v našem nevědomí. Pokud jsme napojeni na energii Zdroje, jsme napojeni také na naše Vyšší vedení – buď je to Vyšší Já a nebo Vyšší vědomí, a to má přístup do našeho „archivu minulosti,“ odkud danou informaci dokáže zjistit a vymazat z paměti duše, těla i mysli. Většinou jsou to traumatizující vzpomínky, které zanechaly stopy a časem se projeví jako strach z něčeho, nemoc, bolest, opakující se nezdary apod.

 

Mistrovský kurz
Kdo ze studentů chce absolvovat mistrovský kurz, předpokladem je absolvování kurzu TA1, TA2, TA3 a jejich opakování. Na mistrovském kurzu proběhne mistrovské zasvěcení, aby budoucí mistři mohli sami provádět napojení na energii TATTATUO. Dále se v tomto kurzu učí nový způsob energetického léčení, kterému se říká Tvořivý kód, je to vlastně neutralizace škodlivých frekvencí. Mistrovský kurz je třídenní.

 

UPOZORNĚNÍ:
Všechny kurzy TATTATUO jsou alternativní duchovní metodou, která rozhodně nepopírá klasickou medicínu, nezasahuje do odborného léčení, neurčuje diagnózu, nepředepisují se léky a nedělají se žádné úkony, které přísluší pouze lékařům. Studenti, mistři TA i učitelé TA jsou s tímto seznámeni a potvrzují svůj souhlas podpisem Etického kodexu.

První stupeň Kurzy TATTATUO I. - Očista Duše v roce 2019:

Délka: 3 dny, koná se jednou za měsíc,
Cena: 3 x 1500 Kč

V kurzu TATTATUO I. se provádí hloubková očista duše, aby každý, kdo chce s touto energií pracovat, byl na energii připraven a očištěn.

Pracujeme i s programy těla a mysli, protože každý z nás má duši, tělo a mysl. Studenti se naučí mentální věkové regresi, která umožní zbavovat se postupně generačních nánosů tíhy života, která drží člověka v pasti nezdarů. Velkou váhu v tomto kurzu má především práce mistra TA, který vede skupinová odblokování, která jsou základem očisty.

část termín cena TATTATUO lamešová cesta 
1. část 12. 1. 2019
1 500 Kč  přihlásit se
2. část 9. 2. 2019
1 500 Kč  přihlásit se
3. část 16. 3. 2019
1 500 Kč  přihlásit se

 
 

NOVINKA

– jako „ochutnávka“ možností práce s energií TATTATUO je možné zúčastnit se poprvé dvoudenního kurzu:

Napojení na energii TATATUO

Každá duše energii TATTATUO zná, je to esence Boha v každém z vás. Má ji jako hluboký otisk v paměti, je to něco jako vzpomínka na domov. Proto jako první krok k energii TA je možné tuto vzpomínku oživit. Tomuto procesu budeme říkat oživování energie TATTATUO, seznámení se se symbolem, jeho významem a používáním. Součástí kurzu bude také napojení na TATTATUO. Dá se skutečně říci, že toto je první krok, je to něco jako příprava pro další vzdělávání.

Napojení na TATTATUO je proces otevírání lidského vědomí, abychom sami podle svých pocitů určili rychlost svého vývoje, abychom nemoc změnili na moc, abychom přehodnotili své životní záměry, pokud už nevyhovují. Tím se postupně očišťuje podvědomí a ROZŠIŘUJE LIDSKÉ VĚDOMÍ KE STAVU – JÁ JSEM. Napojení na TATTATUO znamená žít vědomý život, vymaňovat se z pasti vlastního podvědomí a tím svoje vědomí spojovat s nadvědomím – to je potom bytí.

Kurz Napojení na energii TATATUO:
termín cena  
2.- 3. 3. 2019
3 000 Kč  přihlásit se

Všechny kurzy se konají od 10:00 do 16:30 v prostorách mé pracovny Antala Staška 34/1859, Praha 4.

Při opakování jakéhokoli kurzu hradí účastník pouze polovinu stanovené ceny. Káva a čaj jsou pro účastníky kurzů zajištěny. Těším se na vaši účast.

O mně

Lenka

Jsem mistr TATTATUO od roku 2014, absolvovala jsem ucelené vzdělávání v systému TATTATUO u paní Libuše Melounové v letech 2010 až 2014. Touto metodou také účinně pomáhám klientům ve své terapeutické poradně.

Mám mnohaleté zkušenosti se vzděláváním lidí, jsem průvodce jejich životní změnou. V práci s metodou TATTATUO jsem nalezla nekonečné možnosti, jak se zaměřit na zvýšení své životní síly, tvořivosti a úspěšnosti.


ODKAZY:

www.lamesova.cz        www.tattatuo.cz

Kontakt ZAVOLEJTE MI, NEBO VYPLŇTE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

Ing. Lenka Lamešová

Mobil : 603 869 759
E-mail : lamesoval@seznam.cz

IČ: 683 74 810
Antala Staška 34/1859, Praha 4

Fakturační údaje:
Ing. Lenka Lamešová

Antala Staška 55/1021, Praha 4
IČ: 683 74 810
Banka: ČSOB Praha, č. ú.: 5143705/0300

Nejsem plátce DPH.

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 19.08.1998, č. j. 99/00906/fyz

Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Podrobnosti

Do vašeho počítače mohou být během používání tohoto webu dočasně uloženy soubory cookies. Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo vám usnadnit používání některých služeb webu. Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak nebezpečné. Účelem této zprávy je splnění povinnosti informovat Vás, že cookies jsou nezbytnou součástí tohoto webu a jeho používáním s tím souhlasíte. Po stisknutí tlačítka „rozumím“ Vás následující rok tato zpráva nebude znovu obtěžovat.

Zavřít